Текст песни Анна Герман - Być może

Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze,
I noce gwiaździstsze, i ranki jaśniejsze,
Być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń
I ptaki w gałęziach śpiewają weselej...

Być może, gdzie indziej...
Lecz sercu jest droższa
(http://alllyr.ru/lyrics/song/103171-anna-german-by-263-mo-380-e/)
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza...

Są zmierzchy na fiordach, i cienie piramid,
I zorze polarne, i sen pod palmami,
Stubarwne motyle, baśniowe ogrody,
I miasta w ogrodach cudownej urody...

Być może, gdzie indziej...
Lecz sercu jest droższa
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza...

Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze,
I ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze,
Że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody,
I drzewa wdzięczniejsze od wierzby u wody...

Być może, gdzie indziej...
Lecz sercu jest droższa
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza...

Перевод песни Анна Герман - Być może

Быть может...

Есть земли, быть может, прекраснее где-то –
Там звёздные ночи, там ясны рассветы,
Деревья пышнее, трава зеленее
И песни заливистей в небе над нею…

(http://alllyr.ru/lyrics/song/103171-anna-german-by-263-mo-380-e/)
Быть может, быть может…
Но сердцу дороже
Напевы над Вислой и пляжи Мазовша.

Там древние камни, и пальмы у гор там,
Полярны сиянья сверкают над фьордом,
Порхают в садах пестрокрылые стаи
И замки блистают, укрыты цветами…

Быть может, быть может…
Но сердцу дороже
Напевы над Вислой и пляжи Мазовша.

Быть может, там где-то всё лучше раз во сто –
И птицы, и песни, и звёзды, и воздух! –
И даже народам счастливей живётся,
Изящней природа и солнечней солнце…

Всё, может, там краше…
Лишь сердцу дороже
Напевы над Вислой и пляжи Мазовша…