Текст песни Тимур Муцураев - Даймохк

Дакхичу гаьрзашца эчига г1овг1а йаьш
Цамгаро йаьстина Россия, хьо
Тхан Махка г1оьртича маьрша нах халлак баьш
Нохчичун д1акхалхар баьлла хьо, мох

Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
(http://alllyr.ru/lyrics/song/94526-timur-mucuraev-daymohk/)
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца

Ког боцуш со висахь - летарву текхаш
Куьг доцуш со висахь - йухкарйу цергаш
Вайх летта мостаг1 ас воккхар ву дохко
Мостаг1чун ирча ницкъ - буьрса бац со кхеро

Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца

Сейма1ашкахь бейъина бакхи нах, зудари
Лазина бераша, хьийкхина маьхьари
Диъбаь1 са д1адели жимачу йурто
Ч1ир йитин хьо сацахь - хьо ваа вац Нохчо

Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца

Ц1е летта богуш бу Нохчохь Деймохк
И бала цалейна маг1олахь гор
Кхелхина и синош хьоьх таьшна ду тахна
Аькхита йишаца хьай дилха-дог

Ц1е летта богуш бу Нохчохь Деймохк
И бала цалейна маг1олахь гор
Кхелхина и синош хьоьх таьшна ду тахна
Аькхита йишаца хьай дилха-дог

Перевод песни Тимур Муцураев - Даймохк

кхелхина и синош хьсьхтаьшна ду тахна