Текст песни Morandi - Afrika

Все тексты Morandi
I wanna' know what you're doing to me
I wanna' know what you're doing baby
Cuz' you're givin' me the feeling tonight
That i wanna' wanna' hold you so tight
Give me love, give me passion baby!
I'll give you everything that you need
I could do anything for you 'mom
I'd move to Afrпca!

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/12234-morandi-afrika/
Telegram БОТ для поиска песен