Текст песни Adiemus - Cantus Iteratus

Все тексты Adiemus
Ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x this line)
a-te-a ka-di e
SOLI: Ma-ni-a-na a-ri-us (2x)
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x)
a-be-a ka-di-a
ma-nia-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-bi-e
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ka--ti-a-be a-di-us
CH. Ya ka ma ya ma_ ma ya ka-ma-e___
(4x)
SOLI: Ma-ni-a-na a-ri-us (3x)
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x)
a-be-a ka-di-a
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-bi-e
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ka--ti-a-be a-di-us
altos: Ku ma va ma ye ma ye

CH. Ya ka ma ya ma ma ya
ka-ma-e
(4x)
SOLI: Ma-ni-a-na a-ri-us (2x)
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x)
a-be-a ka-di-a
ma-ni-a-na a-ri-us (2x)
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-bi-e
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ka--ti-a-be a-di-us
S.1/A.2: Ku ma ya ma ye____
CH. Ya ka ma ya ma__ ma ya
ka-ma-e___
(4x)
SOLI: Ma-ni-a-na a-ri-us (2x)
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x)
a-bi-e ka-di-a
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na da-ti-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-bi-e
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ma-ni-a-na a-ri-us
ma-ni-a-na a-vi-us
ma-ni-a-na pe-ri-us
ma-ni-a-na a-ti-a-be
ka--ti-a-be a-di-us

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/123401-adiemus-cantus-iteratus/

Перевод песни Adiemus - Cantus Iteratus

Все переводы Adiemus
Ма-п-а-на а-п-с нами
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть (2x эта линия)
а-тэ-Ка-ди-е
SOLI: Ма-п-а-а-па-ри нас (2x)
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть (2x)
а-бе-Ка-ди-а
ма-NIA-на а-п-с нами
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па би-е
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ка - ти-а-а-ди-нам
CH. Я. ка ма я ma_ ма я ка-ма-е ___
(4x)
SOLI: Ма-п-а-а-па-ри нас (3x)
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть (2x)
а-бе-Ка-ди-а
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па би-е
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ка - ти-а-а-ди-нам
альты: Ку-ма ва ма вы будете ма

CH. Я. Я. ка ма ма ма уа
ка-ма-е
(4x)
SOLI: Ма-п-а-а-па-ри нас (2x)
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть (2x)
а-бе-Ка-ди-а
ма-ни-а-на а-ри-мы (2x)
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па би-е
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ка - ти-а-а-ди-нам
S.1 / А.2: Ку-ма ма я ye____
CH. Я. ка ма я ma__ ма я
ка-ма-е ___
(4x)
SOLI: Ма-п-а-а-па-ри нас (2x)
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть (2x)
а-би-е ка-ди-а
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-па-да-ти-нас
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па би-е
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ма-ни-а-а-па-ри нас
ма-ни-а-па а-ви-нами
ма-ни-а-па пе-ри-мы
ма-ни-а-а-па ти-а-быть
ка - ти-а-а-ди-нам

Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/123401-adiemus-cantus-iteratus/
Telegram БОТ для поиска песен