Текст песни Afric Simone - Amana Cucarena

Все тексты Afric Simone
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la-la la-la la-la-la
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
He, watidarisa, mulungu hafanana
Wati-ti watidarisa kubula-bula nawena.
He, watidarisa, mulungu hafanana
Wati-ti watidarisa kubula-bula nawena.
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
He, watidarisa, mulungu hafanana
Wati-ti watidarisa kubula-bula nawena.

He, watidarisa, mulungu hafanana
Wati-ti watidarisa kubula-bula nawena.
Solo
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la-la la-la la-la-la
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Mulungu ni mulandi hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
Wena na mina hafanana
Hi fana kukarela chalalala.
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la-la la-la la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
La-la la-la la-la-la la-la-la-la
Hi fana kukarela chalalala.

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/124863-afric-simone-amana-cucarena/

Перевод песни Afric Simone - Amana Cucarena

Все переводы Afric Simone
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Он, watidarisa, mulungu Hafanana
Wati-ти-бык kubula watidarisa nawena.
Он, watidarisa, mulungu Hafanana
Wati-ти-бык kubula watidarisa nawena.
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Он, watidarisa, mulungu Hafanana
Wati-ти-бык kubula watidarisa nawena.

Он, watidarisa, mulungu Hafanana
Wati-ти-бык kubula watidarisa nawena.
Один
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Mulungu или mulandi Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Wena па шахте Hafanana
Привет фана kukarela chalalala.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Привет фана kukarela chalalala.

Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/124863-afric-simone-amana-cucarena/
Telegram БОТ для поиска песен