Текст песни хор Ново-Тихвинского женского монастыря - Гимн короля Николая Черногорского (Химна Краља Николе (Црна Гора)

Все тексты хор Ново-Тихвинского женского монастыря
Онамо, 'намо, за брда она,
говоре да је разорен двор
мојега цара; онамо веле,
био је негда јуначки збор.
Онамо, 'намо, да виђу Призрен!
Та то је моје - дома ћу доћ'!
Старина мила тамо ме зове,
ту морам једном оружан поћ'.
Онамо, 'намо, са развалина
дворова царских врагу ћу рећ':
"С огњишта милог бјежи ми, куго,
зајам ти морам вратити већ'!"
Онамо, 'намо, за брда она
казују да је зелени гај
под њим се дижу Дечани свети:
молитва у њих присваја рај.
Онамо, 'намо, за брда она,
где небо плави савија свод;
на српска поља, на поља бојна,
онамо, браћо, спремајте ход!
Онамо, 'намо, за брда она
погажен коњ'ма кликује Југ:
"У помоћ, дјецо, у помоћ, синци,
светит' ме старца - свет ви је дуг!"
Онамо, 'намо, за брда она
Милошев, кажу, пребива гроб!
Онамо покој добићу души,
кад Србин више не буде роб.

5 из 5 Оценок: 9.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/171953-hor-novo-tihvinskogo-zhenskogo-monastyrya-gimn-korolya-nikolaya-chernogorskogo-himna-kra-a-nikole-crna-gora/
Telegram БОТ для поиска песен