Текст песни Українська народна - коло мої хати зацвіли блавати

Все тексты Українська народна
Коло мої хати
Зацвіли блавати,
Хтіли мене мати
Восени віддати.
А мати хотіли,
А я не хотіла.
Прийшли старостоньки,
Я їм відповіла:
"Не косіть травичку,
Бо ще зелененька,
Не віддавай, мати,
Бо-м ще молоденька". -
"Зачекай, сестричко,
Ще не віддавай си,
На городі ружа -
Урви, заквітчай си.
На городі ружа
Та ще й барвіночок;
Подівоч, сестричко,
Ще хоч один рочок." -
"Я би-м си, сестрички,
Ще й не віддавала,
Якби ми сусіда
Літ не рахувала.
Одна каже - тридцять,
Друга каже - двадцять,
А мені, по правді,
Лишень вісімнадцять.
Сестрички, сестрички,
Отости ми звели,
Щости мою косу
Навіки розплели.
Єкісти розплели,
Назад заплетіте,
Та най я си вийду
Поміж людські діти.

5 из 5 Оценок: 2.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/175660-ukra-nska-narodna-kolo-mo-hati-zacv-li-blavati/
Telegram БОТ для поиска песен