Текст песни TimeZ - Hurray For Idols

Все тексты TimeZ
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Chai hwayangido ossiang wanwanssuei
Suippa banu I me iyang douyao swie
Huei bien mo syu yohui syua syuen
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Chai hwayangido ossiang wanwanssuei
Suippa banu I me iyang douyao swie
Huei bien mo syu yohui syua syuen
Everybody dance now
Weini olsyong do ossiang wanwanssuei
Weini ping pando ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Ttang aissiang ttong tien buttu wando piao swe
Won rou doyong bao ssiang jjeuro huo yen
Ichi chyuei chyuei pongkan hai huo kantien
Rang ni kaowodo jien
Dangkkudallai sinibuyong dansin
Utiaojiensyou jang ri ussia do yellei
Bupo lleuwiye ssiang igo syouwei
Ni sui wodowei ibao ppei
Ttuallien chong ossiang dousu weini ol junbei
Syou huibei jeussing pusuiwo cheusyong do sinwien
1 2 3 come on
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Chai hwayangido ossiang wanwanssuei
Suippa banu I me iyang douyao swie
Huei bien mo syu yohui syua syuen
Everybody dance now

Weini olsyong do ossiang wanwanssuei
Weini ping pando ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Ttappupao chaochang ppabaigong ni ppuhallei
One two three four five gongjwi jjongnien syouppi
Mong meisui ssienjuichien ttoubu junsyuo yao cho tuei
Kunnan jjiuhao ssiangtiao buwando jjang ai bissai
Diedao rojjaiwang chien weini kuweinitong
Yopannao rangwobei jjodien kussuan syenme
Puchuswi inweijjaihu nisuiwonurido jjongdien
Kkan wien weini pong ssien ichie
Ttuallien chong ossiang dou su weini ol junbei
Syou hui beijeussingpu suiwo cheusyong do sinwien
1 2 3 come on
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Chai hwayangido ossiang wanwanssuei
Suippa banu I me iyang douyao swie
Huei bien mo syu yohui syua syuen
Everybody dance now
Weini olsyong do ossiang wanwanssuei
Weini ping pando ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Tongkuho beisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
1 2 3 come on
Hey ho!
Everybody dance now
Hey ho! Hoo!

1 из 5 Оценок: 4.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/189922-timez-hurray-for-idols/

Перевод песни TimeZ - Hurray For Idols

Все переводы TimeZ
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Чай hwayangido ossiang wanwanssuei
Бану я Suippa меня iyang douyao swie
Хуэй движения Bien Syu yohui syua Syuen
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Чай hwayangido ossiang wanwanssuei
Бану я Suippa меня iyang douyao swie
Хуэй движения Bien Syu yohui syua Syuen
Everybody Dance Now
Weini olsyong же ossiang wanwanssuei
Ping Weini кровать ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Ttang aissiang ttong buttu мембраны Тянь Бяо SWE
Вон ROU бао doyong ssiang jjeuro иены
Ichi chyuei жизни chyuei pongkan kantien
Rang является kaowodo Jien
Dangkkudallai я nibuyong dansin
Utiaojiensyou Jang п оссия сделай yellei
Bupo lleuwiye ssiang МПО syouwei
Она уникальна wodowei IBAO ppei
Ttuallien Chong ossiang dousu Weini ол junbei
Syou IBEI jeussing pusuiwo cheusyong не nwien
1 2 3 прийти на
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Чай hwayangido ossiang wanwanssuei
Бану я Suippa меня iyang douyao swie
Хуэй движения Bien Syu yohui syua Syuen
Everybody Dance Now

Weini olsyong же ossiang wanwanssuei
Ping Weini кровать ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Ttappupao chaochang ppabaigong является ppuhallei
Один, два, три, четыре, пять jjongnien gongjwi syouppi
Mong Meisui ssienjuichien ttoubu их junsyuo есть tuei
Minnan jjiuhao ssiangtiao buwando jjang ай bissai
Diedao rojjaiwang Chien Weini kuweinitong
Yopannao rangwobei jjodien kussuan syenme
Puchuswi inweijjaihu nisuiwonurido jjongdien
Вена Kkan Weini понг ssien Ichie
Ttuallien Chong Доу ossiang ол су Weini junbei
Syou хуэй beijeussingpu suiwo cheusyong не nwien
1 2 3 прийти на
Jjuicyu wanmeido ossiang wanwanssuei
Чай hwayangido ossiang wanwanssuei
Бану я Suippa меня iyang douyao swie
Хуэй движения Bien Syu yohui syua Syuen
Everybody Dance Now
Weini olsyong же ossiang wanwanssuei
Ping Weini кровать ossiang wanwanssuei
Tongku hobeisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
Tongkuho beisyang liugeiwojjeuji
Kwailo ssonggei jjui aideni
1 2 3 прийти на
Эй-хо!
Everybody Dance Now
Эй-хо! Ого-го!

Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/189922-timez-hurray-for-idols/

Популярные песни TimeZ

Telegram БОТ для поиска песен