Текст песни Lifelover - Destination

Все тексты Lifelover
I en pendeltågskupé
Tom, så när som på mig
Tyst, så när som på susandet
Sitter jag och betraktar mig själv
I det kolsvarta fönstret
Klockan har passerat midnatt
Och nederlaget är ett faktum

Medan gatlyktorna far förbi utanför
Förbannar jag dem, en efter en
Tåget rullar alltjämt på
Tillbaka till förlustens domän
Tillbaka till besvikelsens förnedrande tystnad
Tillbaka hem, destination ingenstans
Vad gör jag för fel?

3 из 5 Оценок: 4.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/196654-lifelover-destination/

Перевод песни Lifelover - Destination

Все переводы Lifelover
В купе поезда
Пустые, кроме меня
Тихо, за исключением шелеста
Я сижу и смотрю на себя
В кромешной экран
Прошло то время, полночь
И поражение это факт

В то время как уличные фонари мелькали за
Я проклинаю их, одного за другим
Поезд катится еще на
Перейти к потере области
Назад к разочарованию унижающие молчания
Вернувшись домой, нигде назначения
Что я делаю не так?

Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/196654-lifelover-destination/

Популярные песни Lifelover

Telegram БОТ для поиска песен