Текст песни Арахнофобія - Мама, Шо?!

Все тексты Арахнофобія

Мама, шо?!
Мама, шо?!
Мама, шо?!
Мама, шо?!
Шо-шо надо?!

Мама, шо?!
Мама, шо?!
Мама, шо?!
Источник https://alllyr.ru/song56842
Шо-шо-шо,
Шо-шо надо?!

Мама, шо?!
Мама, шо?!
Мама, шо?!
Шо?!
Шо-шо надо?!

Мама, шо?!
Хорошо!
Шо? шо? шо?
Шо-шо надо?!

Мама, шо?!
Мама, шо?!
Мама, шо?!
Шо?!
Шо-шо надо?!

Мама, шо?!
Мама, та шо?!
Мама, шо?!
Шо?
Шо-шо надо?!

Мама!
Шо надо, мама?!
Шо? Шо надо, мама?

Шо? Шо-шо надо, шо надо,
Шо надо, мама?!

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/56842-arahnofob-ya-mama-sho/
Telegram БОТ для поиска песен