Текст песни Dark Mordor - Temnй Tisнcroиie

Все тексты Dark Mordor

+++++++++++++++++++

Tisнc rokov sa modlнme
za mier, lбsku a pokoru
straљne dlho si hѕadнme do oин
vљetci sme ѕudia a predsa zabнjame

Kѕaинme v chrбmoch spбsy
a zrazu sme vљetci bratia
Источник https://alllyr.ru/song29332
иakбme svojho vysnнvanйho Boha
aby z nбs zmyl tisнcroиnй hriechy

Preиo, povedzte preиo
sme vrahmi vlastnэch ћivotov?
Preиo, povedzte preиo
sme veriaci a klameme pred Bohom?

Krбиame v zбstupoch
tisнce veriacich proti sebe
mбme zбstavy a kresќanskй znaky

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/29332-dark-mordor-temny-tisncroiie/
Telegram БОТ для поиска песен