Текст песни Dark Mordor - Napalmovэ Dбћп

Все тексты Dark Mordor

Tak zaиnime znovu
pokraиujme v nбdhernom ohni
nebo spojme s horiacim peklom
prestaтme s pretvбrkou lбsky

Иistota spopolnenia
urэchlime smrќ tнm иo sъ nevinnн
vypбѕme svoj znak nadvlбdy
tak horъci a teplэ dбћп
Источник https://alllyr.ru/song29334
sme skrotitelia, sme slobodnн?

Tak spustime to znovu
oиistime si duљe
naљa vlбda bude na nбs hrdб
hrdinskэ иin - darиek s napalmom

Иistota spopolnenia

0 из 5 Оценок: 0.
Взято с https://alllyr.ru/lyrics/song/29334-dark-mordor-napalmove-db-p/
Telegram БОТ для поиска песен